Greater Sudbury Ball Hockey League Mens 2019 - Playoffs

July 23 - Round 1 - Game 1
23 July, 2019 7:00 PM
23 July, 2019 8:00 PM
23 July, 2019 9:00 PM
23 July, 2019 10:00 PM
July 25 - Round 1 - Game 2
25 July, 2019 7:00 PM
25 July, 2019 8:00 PM
25 July, 2019 9:00 PM
25 July, 2019 10:00 PM
July 30 - Round 1 - Game 3
30 July, 2019 9:00 PM
30 July, 2019 10:00 PM
August 1 - Round 2 - Game 1
1 August, 2019 8:00 PM
1 August, 2019 9:00 PM
August 6 - Round 2 - Game 2
6 August, 2019 8:00 PM
6 August, 2019 9:00 PM
August 13 - Round 2 - Game 3
13 August, 2019 9:00 PM